"Arithmetic is being able to count up to twenty without taking off your shoes"     Mickey MouseMickey Mouse

 
\[ \begin{align*} f(t) &= (r(t) \cos(t), r(t)\sin(t)) \\ r_\text{left} &= \cos(ax)+\sin(bx) \\ r_\text{right} &= \cos(ax)+\sin(ax) \end{align*} \]
Vertikala rörelser ändrar a, horisontella ändrar b.

Denna webbplats

Detta är en samling material som jag använt i min undervisning eller då jag hållit i workshops om GeoGebra.

Alla sidor är gjorda i HTML5 och CSS3. De fungerar därför bara fullt ut om de betraktas från en modern webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Firefox.

GeoGebra-arbetsbladen på denna sajt kan även beskådas på MalinC's GeoGebra-book. När GeoGebras hemsida är nere, funkar inte arbetsbladen på denna sida.

Koden till Processingprojekt finns här: portfolio of Malin Christersson.

Eftersom denna sajt till stor del är uppbyggt kring längre Javascript-beräkningar, vill jag påpeka att Google Chrome är snabbare än andra webbläsare när det gäller Javascript (nej, jag jobbar inte för Google, och jag föredrar personligen Firefox, men jag har gjort många tester på webbklienter avseende Javascript, och Chrome är bäst).

Uppdateringar

2019-02-26
Uppdaterade alla sektioner.
2019-02-17
Uppdaterade hela sektionen Lär dig GeoGebra. Dessutom behöver inte Musse Pigg befrias längre: Ars Technica, Mickey Mouse will be public domain soon.
2018-08-20
Skrev om och flyttade hela sektionen om icke-euklidisk geometri till http://www.malinc.se/noneuclidean/en/. I nuläget finns de omskrivna texterna endast på engelska.
2015-12-12
Tog bort det oavslutade avsnittet om fraktaler. "Fixpunkter" flyttades till Analys - Fixpunkter. "Spindelvävsdiagram" flyttades till Analys - Spindelvävsdiagram. "Mandelbrot" och "Introduktion" flyttades till The Mandelbrot Set. "Juliamängder" och "Animerade Juliamängder" flyttades till Animate Julia Sets.
2015-04-13
La till en interaktiv hyperbolisk tesselering (endast på engelska): Non-Euclidean Geometry - Interactive Hyperbolic Tiling in the Poincaré Disc.
2014-11-02
La tillbaka länkar till Octave-filerna efter att ha tagit bort alla referenser till QtOctave (vilket inte längre existerar).
2014-10-29
Uppdaterade alla GeoGebra-arbetsblad så att de skalar efter apparat och inte laddas förrän man klickar. Dock skalar inte den GeoGebra som sedan laddas.
2014-10-26
Gav vika för den moderna tiden och började designa om rubbet till "responsive design". Alla Processing-grejer, iframes, och videos, skalar om efter den apparat som används.
2014-10-17
La till en "förvrängd tesselering av regelbundna polygoner" på sidan Tesseleringar och symmetrier .
2014-10-16
Gjorde om gamla Scratch-grejer om vinklar, och GeoGebra-grejer om vinklar, till en ny
Geometri - Vinklar.
2014-10-14
La till en sida (endast på engelska) Non-Euclidean Geometry - GeoGebra Constructions in the Poincaré Disc.
2014-10-06
Fixade icke-fungerande länkar till: Trigonometri - Heliocentrism och geocentrism.
2014-05-15
La till en sida Icke-euklidisk geometri - Spegling i cirkel.
2014-05-06
Bytte ur en interaktiv applet mot interaktiv Javascript (processingjs) på sidan Geometri - Apollonius cirkelfraktal.
2014-05-01
Tog bort alla länkar till ofullbordade Python-sektionen och ersatte den med en ofullbordad Icke-euklidisk geometri-sektion.
2014-02-23
Avslutade uppdateringarna av GeoGebra-filerna till GeoGebraTube-versioner.
2013-04-05
Organiserade om de två sektionerna "Geometri" (vilken hade en informell Geometri-genomgång) och "Euklidisk geometri" (vilken användes i en kurs om ... Euklidisk geometri) till en sektion "Geometri".
2013-03-30
Ändrade från applet till Javascript: Lär dig GeoGebra - Komplexa tal.
2013-03-13
Uppdaterade och ändrade från applet till Javascript: Geometri - Fyrhörningar & trianglar, Geometri - Dynamiska mönster, och Geometri - Cirkelns area.
2013-02-19
Gjorde en Facebook-sida, Digital Math (vet inte varför). Ändrade GeoGebra-blommorna på denna sida till en version som ser likadan ut men är gjord helt i Javascript.
2013-01-01
Statistik: Denna site hade 207.263 unika besökare och 3.545.442 "hits" år 2012, enligt modlogan.
2012-12-31
La till saker till Lär dig GeoGebra - Epicykler och Lär dig GeoGebra - Cirklar och avstånd.
2012-12-30
La till en sida Lär dig GeoGebra - Listor.
2012-12-29
La till saker till Lär dig GeoGebra - Kalkylblad.
2012-12-27
Updaterade sidorna 6 till 9 under Lär dig GeoGebra för att återspegla förändringarna i version 4.2. La till saker till Lär dig GeoGebra - Variabler, polygoner och vinklar.
2012-12-26
Updaterade de första sex sidorna under Lär dig GeoGebra för att återspegla förändringarna i version 4.2. La till saker till Lär dig GeoGebra - Symmetrier.
2012-12-22
La till saker till Lär dig GeoGebra - Verktyg .
2012-12-17
Updaterade alla jar-filer, men inte de enskilda (fler än 200) ggb-filerna, till GeoGebra 4.2.
2012-12-13
La till en applet föreställande Aristoteles paradox på sidan Lär dig GeoGebra - Mätning .
2012-12-08
Ändrade utseendet så att sidomenyn inte är förvald. La till en mini-meny överst istället.
2012-12-06
La till en fortsättning på Omskrivna och inskrivna cirklar: Euklidisk Geometri - Apollonius cirkelfraktal.
2012-12-02
Uppdaterade Euklidisk Geometri - Omskrivna och inskrivna cirklar.
2012-11-16
Updaterade Lär dig GeoGebra - Komplexa tal.
2012-11-05
Upaterade Funktioner - Inversa och sammansatta funktioner.
2012-11-04
La till ett avsnitt om hur man gör linjära transformationer av kurvor på sidan Linjär Algebra - Linjära avbildningar
Korrigerade några typos (vilka påpekades för mig i ett mail) på sidan Lär dig GeoGebra - Göra demonstrationer.
2012-09-23
Gjorde en logo.
2012-06-20
Tog bort Wibiya (vilket visade senaste dygnets besökare på en världskarta), eftersom de lade in en shadow-div över varje hemsida så att användarna skulle kunna dela med sig av bilder till sociala nätverk (wtf!), vilket effektivt saboterade alla appplets.
2012-03-01
Efter att ha lämnat över petitionen med 2.4 millioner underskrifter mot ACTA, har Avaaz nu en ny petition ACTA - Time to Win!
2012-02-14
Alla applets skall nu fungera på alla OS.
2012-02-13
Uppdaterade jar-filerna till version 4.0.22.0 (kan finnas applets som inte funkar). Försöker komma på varför appletsen inte fungerar för alla, enligt email jag har fått.
2012-02-09
Lade till en banner för att få stopp på de onda akronymer som attackerar internet.
2012-01-25
La till en länk på Hem till den nya petitionen från Avaaz om ACTA The biggest threat to Internet freedom, la dessutom till en länk till den petition som jag sedan tidigare länkar till från min blog access - Just Say 'No' to ACTA.
2012-01-22
Uppdaterade och skrev om alla sidor under Linjär Algebra. Alla sidor är nu om GeoGebra 4.0.
2012-01-20
La till lite info om Lamar Smith, mannen bakom SOPA, på sidan Lär dig GeoGebra - Lägg in bilder.
2012-01-19
La återigen ut en länk till Avaaz: Save the Internet, eftersom antalet petitioner/minut fick upp hastigheten igen efter strejken.
2012-01-18
Dirigerade om varje sida till malinc.se - STOP SOPA!
2012-01-09
Uppdaterade och skrev om alla sidor under Statistik. La till en sida Lär dig GeoGebra - Statistik och sannolikhetslära.
2012-01-07
La till två sidor om hur man spelar musik i GeoGebra Lär dig GeoGebra - Spela upp ljud och Trigonometri - Musik.
2012-01-04
Uppdaterade och skrev om alla sidor under Trigonometri.
2012-01-03
Skrev om gamla grejer om Funktioner - Inversa och sammansatta funktioner.
2012-01-01
Lade dit en sökruta. Sammanfattning för året 2011: 116 494 visits & 2 441 342 hits.
2011-12-12
Uppdaterade och skrev om alla sidor under Analys, lade också till lite om integraler.
2011-11-24
Uppdaterade och skrev om alla sidor under Funktioner.
2011-11-22
Skrev om Funktioner - Tabeller och kalkylblad.
2011-11-21
Skrev om Funktioner - Procentuella förändringar.
2011-11-19
Lade till två sidor om kalkylblad för nybörjare på Funktioner - Tabeller och kalkylblad och Funktioner - Procentuella förändringar.
2011-11-16
Lade till en länk på Hem till en Avaaz petition med namnet Save the Internet.
2011-11-06
Ändrade applets till GeoGebra 4. La till information om GeoGebraTube på Lär dig GeoGebra - Ladda ner GeoGebra och Lär dig GeoGebra - Exportera och dela med dig.
2011-09-13
Uppdaterade alla sidor under Geometri och under Euklidisk Geometri.
2011-09-04
Lade till canvas-element för att generera Mandelbrotmängden, Juliamängder och en Juliamängdsanimering under "Fraktaler".
Uppdaterade alla sidor under "Euklidisk Geometri".
2011-08-28
Uppdaterade all info kring nedladdning och olika versioner av GeoGebra eftersom den tidigare GeoGebra 4.0 delats på två versioner, GeoGebra 4.0 Release Candidate och GeoGebra 4.2 beta.
2011-08-22
Denna webb plats är nu uppe 100 000 "visits" totalt sett (100 200 "visits" och 2 190 541 "hits").
2011-08-20
Uppdaterade infon om hur GeoGebra laddas ner.
2011-08-14
Lade till info om grafisk visualisering av olikheter (en nyhet i GeoGebra 4) på sidan "Funktioner" under menyn "Lär dig GeoGebra".
Alla sidor under "Till lärare" i menyn "Lär dig GeoGebra" handlar nu om GeoGebra 4.
Lade till info om hur man använder Input Box och Ok Button.
2011-08-08
Alla sidor under "Funktioner och kurvor" i menyn "Lär dig GeoGebra" handlar nu om GeoGebra 4.
Lade till info om Input Box och Function Inspector. Lade också till parametriska kurvor, en anaglyfisk 3D animering av Lissajou och info om FormulaText.
2011-08-07
Alla sidor under "Koordinatplanet" i menyn "Lär dig GeoGebra" handlar nu om GeoGebra 4.
Lade till ett avsnitt om att exportera en glidaranimering till animerad gif.
Alla sidor under "Spår och geometrisk ort" i menyn "Lär dig GeoGebra" handlar nu om GeoGebra 4.
Lade till ett avsnitt om det nya kommandot ComplexRoot.
2011-08-05
Alla sidor under "Variabler och text" under menyn "Lär dig GeoGebra" handlar nu om GeoGebra 4.
Dynamisk text och LaTeX är mycket enklare att hantera i den nya versionen.
2011-08-04
Alla sidor under "Introduktion" i menyn "Lär dig GeoGebra" handlar nu om GeoGebra 4.

referenser:

"Befria Musse Pigg!"-ikon från <free culture> av Lawrence Lessig

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License