Formler och grafer

Bilarnas läge beror på tiden t. För varje bil finns det en regel som bestämmer var bilen skall vara för olika värden på t, regeln kan beskrivas med en formel som innehåller t. Eftersom varje värde på t motsvarar ett läge, är läget en funktion av tiden.

Om du vill beskriva en bils rörelse på ett papper (där bilen inte can röra sig) kan du tänka dig att tiden förändras i en riktning och läget i en annan riktning (genom att använda ett koordinatsystem). Sedan kan du rita bilens rörelse, det du då ritar är funktionens graf.

Icke-Cartesiska bilar.
Ändra t och låt bilarna tävla!

"Cogito ergo sum"

Cartesiska bilar.
Ändra t och låt bilarna tävla!

Bestäm formeln

Dra i de röda punkterna!

Bestäm formeln för funktionerna \(y_i=f(x_i)\) för \(i=1,2,3,4,5\) i appleten ovan.

Använd appleten nedan för att kontrollera dina svar, rotera y-axeln 90° för att se grafen till funktionen.

Dra i den röda punkten. Ändra glidaren α till 90°!

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se