Formler och grafer

Cartesiska och icke-Cartesiska bilar som tävlar.
Markera Cartesian Cars!

Bilarnas läge beror på tiden \(t\). För varje bil finns det en regel som bestämmer var bilen skall vara för olika värden på \(t\), regeln kan beskrivas med en formel som innehåller \(t\). Eftersom varje värde på \(t\) motsvarar ett läge, är läget en funktion av tiden.

Om du vill beskriva en bils rörelse på ett papper (där bilen inte can röra sig) kan du tänka dig att tiden förändras i en riktning och läget i en annan riktning (genom att använda ett koordinatsystem). Sedan kan du rita bilens rörelse, det du då ritar är funktionens graf.

Bestäm formeln

Om du drar i \(x_1\), ser du att \(y_1=x_1+2\) för alla värden på \(x_1\).

Bestäm formeln för funktionerna \(y_2, y_3, y_4, y_5, y_6\) och \(y_7\).

Använd arbetsbladet nedan för att kontrollera dina svar, dra i \(x\) för att se \(y\) röra sig. Skriv in en formel (uttryckt i \(x\)) för att se en annan relation. Vänd upp \(y\)-axeln \(90^\circ\) för att se funktionens graf.

mer info:

Descartes - en av de förbjudna författarna i Index Librorum Prohibitorum (en lista över förbjudna böcker sammansatt av katolska kyrkan)

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se