LaTeX på webben

\(\LaTeX \) är ett typsättningssystem som används på de flesta universitet världen runt då man skriver text innehållande matematik. Typsättningssystemet använder \(\TeX \) som typsättning för matematiska formler. \(\TeX \) designades av Donald Knuth på 1970-talet

image

xkcd - Donald Knuth

Då man använder \(\LaTeX \) skriver man kod (i vilken text-editor som helst), koden översätts sedan till exempelvis pdf.

En fördel med att skriva i \(\LaTeX \) istället för att använda en vanlig ordbehandlare är att när man väl lärt sig hur koden ser ut, går det väldigt snabbt att skriva; det är snabbare att skriva än att klicka. Nackdelen är att det tar lång tid att vänja sig vid att skriva kod, programmet beskrivs ofta som fientligt mot användare (för referenser Googla på hate+latex).

Det är förhållandevis svårt att ändra ett dokuments layout då man använder \(\LaTeX \); det utseende som produceras av \(\LaTeX \) är å andra sidan ett standardutseende. Vanliga ordbehandlare har egenskapen WYSIWYG, What You See Is What You Get; program som \(\LaTeX \) beskrivs istället som WYSIWYM, What You See Is What You Mean; vilket antyder att man kan fokusera mer på innehållet och strukturen än på layouten.

Webb standard för matematiska formler

När det gäller webben, rekommenderar World Wide Web Consortium(W3C) en standard som kallas MathML. MathML har dock aldrig lyckats slå igenom.

Ett exempel på en formel skriven i MathML visas nedan. Formeln är inte renderad av webbläsaren utan av MathJax (mer info längre ned på sidan). Om man högerklickar på formeln kan man se hur koden ser ut.

1 1 x 2 d x

I brist på en fungerande webb-standard för matematiska uttryck, har den standard som annars gäller, nämligen \(\LaTeX\), slagit igenom även på Internet.

Då man skriver formler i \(\LaTeX\) som skall visas på webben, skriver man inte hela dokument i \(\LaTeX\), man använder bara \(\TeX\) notation för att skriva formlerna. Om man skriver ett \(\LaTeX\)-dokument och vill skriva ett matematiskt uttryck, så skriver man in koden för uttrycket mellan $-tecken (det finns andra varianter). Det är denna kod, så kallad "math mode", som används av olika webb-applikationer. Applikationerna genererar bilder av koden som läggs in på hemsidorna; dvs formlerna skrivs inte bara ut med hjälp av typsnitt, som vanlig text. Det finns därför fortfarande ett stort behov av en fungerande html-standard för formler, en standard som MathML.

Wikipedia

Wikipedia använder LaTeX för att generera matematiska formler. Man skriver LaTeX-koden innanför "math"-taggar, så här:

<math> LaTeX-koden </math>

För mer information se Help:Displaying a formula - Wikipedia, the free encyclopedia. Om man vill prova att editera i Wikipedia utan att editera en riktig Wikipedia-sida, kan man använda sig av Wikipedias sandlåda på sidan Wikipedia:Sandbox - Wikipedia, the free encyclopedia.

WordPress bloggar

Det finns inbyggt stöd för LaTeX i WordPress bloggar. Vill man skriva ett matematiskt uttryck så lägger man in själva LaTeX-koden så här:

$latex LaTeX-koden $

Formler som läggs in på samma rad som löpande text, så kallade "inline"-formler, hamnar fel i höjdledled; om man placerar formlerna på särskilda rader ser det däremot bra ut.

Det finns dokumentation kring det hela på sidan LaTeX Support. Ett exempel visas nedan.

image

MathJax då man skriver html-kod eller använder webbplattformar

Man kan generera bilder av formler skrivna i \(\LaTeX\) med hjälp av javascript. Det finns flera olika lösningar för att göra detta, en av de mest kända är MathJax. MathJax kan också generera bilder av formler skrivna i MathML, vilket visas ovan på denna sida.

För att använda MathJax, behöver man inte installera någonting. Man lägger bara in en Javascript-länk mellan head-taggarna i html-koden, vilket visas här.

På samma vis kan man, genom att inkludera en Javascript-länk mellan head-taggarna i html-koden, använda MathJax även om man använder webbplattformar.

Efter att man länkat till MathJax CDN, skriver man "inline" formler innanför \( och \), och "display" formler innanför \[ och \]. Några exempel på MathJax-formler visas nedan.

Detta är en "inline" formel \(\int^\infty_1 \frac{1}{x^2}\, dx\), och detta är en "display" formel \[\int^\infty_1 \frac{1}{x^2}\, dx\]

Man kan se \(\LaTeX \) koden genom att högerklicka på en formel.

Genom att ändra på attributet "font-size", kan man skala om en formel, från mycket liten

\[\LaTeX \]

till väldigt stor:

\[\LaTeX \]

mer info:

World Wide Web Consortium(W3C)

Donald Knuth's \(\TeX\)

CDN betyder Content delivery network Wikipedia: Content delivery network

Översätt symboler skrivna för hand till \(\TeX \): Detexify - LaTeX symbol classifier

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se