∅  
 

Ladda ner GeoGebra

Interaktiv GeoGebra logo. Dra i punkterna!

Man behöver inte ha administratörsrättigheter för att installera GeoGebra men man behöver Java (GeoGebra körs inte från binär kod utan från Java Virtual Machine). Java kan laddas ner här. För att installera Java krävs administratörsrättigheter. Skolor har i regel Java installerat på datorerna; om inte, tala med systemadministratören!

GeoGebra kan laddas ner från http://www.geogebra.org/cms/. Tryck på Download now och följ instruktionerna!

Image

GeoGebras webbplats innehåller även ett utmärkt användarforum.

För troubleshooting och nedladdning av äldre versioner, se Reference:GeoGebra Installation FAQ.


GeoGebraTube

Interaktivitet är GeoGebras huvudsakliga egenskap. Eftersom statiska dokument som exempelvis text-dokument, inte kan fånga GeoGebras väsen, och eftersom de flesta lärare/elever inte har en egen webbsida; kan man publicera det man gjort i GeoGebra på GeoGebraTube. GeoGebraTube påminner om YouTube på så vis att man kan publicera sitt material på Internet, det material man publicerar är dock inte filmer utan så kallade GeoGebra arbetsblad. Arbetsbladen på GeoGebraTube visas som interaktiva applets och besökare kan dessutom ladda ner dem.

För att publicera ett arbetsblad på GeoGebraTube, måste man antingen registrera sig som GeoGebra-användare eller använda ett befintligt Google, Facebook eller OpenId konto. Man kan publicera material genom att ladda upp det till GeoGebraTubes hemsida eller genom att använda Arkiv->Exportera inifrån GeoGebra. Efter att man publicerat något, kan man sprida materialet genom att länka till sin GeoGebra User Profile, så här: http://www.geogebratube.org/user/profile/id/730.


by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se

 

  ∅