Lägg in bilder

Katt på stege. Flytta den röda punkten!

Om man nu tycker det är tråkigt att låta en punkt representera en katt, kan man istället lägga in en bild på en katt.

Övning 1 - Lägg in bilden i GeoGebra

image

Använd exempelvis katt-bilden till höger. Högerklicka på katten och spara den på din dator.

Leta upp verktyget Infoga bild icon i GeoGebra. Klicka någonstans i ritområdet för att placera bilden. Man kan placera bilden vid en punkt, exempelvis en punkt placerad på stegen. Efter att ha klickat på punkten, letar man upp bilden från filerna på datorn. Man kan också dra en bild från datorn till GeoGebras ritområde, om man gör det skapas det två punkter vid bildens första och andra hörn.

Övning 2 - Finjustera placeringen av bilden

Om punkten på stegen heter C och om denna väljs som placering av katten, kommer placeringen att bli som till vänster.

image

Man kan finjustera placeringen genom att högerklicka på bilden och välja Egenskaper... Välj sedan fliken Position.

image

I bilden ovan har bildens nedre vänstra hörn flyttats -0.7 i x-led och -0.3 i y-led.

Olika lager

Om man går in i egenskapsfönstret för ett objekt och väljer fliken Avancerat, kan man välja i vilket lager objektet skall ligga.

image

Objekt som ligger i lager 0 ligger längst bak i bilden, vilket innebär att de rent visuellt ligger bakom andra lager och att det i vissa fall kan vara svårt att klicka på dem. De objekt som ligger i det högsta lagret ligger längst fram i bilden.

När det gäller bilder finns det ännu en egenskap för att ange hur bilden skall visas. Under fliken Grundinställningar kan man ange att bilden skall vara en bakgrundsbild. I appleten "Katt på stege" finns det två bakgrundsbilder, en som föreställer tegelstenar och en som föreställer asfalt med ballonger.

Förvräng bilden

Genom att ange tre hörn under fliken Avancerat kan man förvränga bilden. I bilden nedan är A vald som hörn 1, B som hörn 2 och C som hörn 3.

image

Tänk på att om en bild placeras genom att man anger en punkt som hörn, så kommer inte bildens storlek att förändras då man zoomar in eller ut. Vill man att bildens storlek skall förändras vid zoomning, måste man ange två (eller tre) hörn. För att se skillnaden, kan man zooma in eller ut i Katt på stege appleten ovan; katten är placerad vid en punkt och bakgrundsbilderna vid två

bilder tagna från:

Kattsiluett av OCAL från: http://www.clker.com/clipart-11768.html

Tegelstenar av robpatrick från :http://www.flickr.com/photos/alkalinezoo/192889545/

Efter partyt av Bright Tal från: http://www.flickr.com/photos/bright/69687519/

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se