Verktyg

Ändra på glidaren för att zooma in.

Hantera verktygsfältet

Man kan anpassa det verktygsfält som visas i GeoGebra. Detta är användbart om man till exempel skall göra passare-linjal-konstruktioner. Det kan också vara till hjälp för eleverna om de får ett begränsat verktygsfält.

Man anpassar verktygsfältet under Verktyg->Anpassa verktygsfält...

image

Samma fönster används för att återställa verktygsfältet.

Gör ett verktyg!

Man kan göra egna verktyg i GeoGebra. Detta är användbart om man skall upprepa samma operation flera gånger.

  • Börja med att göra din konstruktion
  • Välj sedan Verktyg->Skapa nytt verktyg
  • Under fliken Färdigt objekt lägger du in de objekt som ditt verktyg skall skapa. Dessa objekt är slutresultatet. Tryck Nästa
  • Under fliken Inmatningsobjekt lägger du in de objekt du utgår från när du skapar slutresultatet. Tryck Nästa
Image
  • Namnge ditt nya verktyg och tryck Slutför

Sierpinski triangeln

Nedan visas hur man skapar ett verktyg för att göra en Sierpinski triangel

Mönster av pentagram

Konstruera ett pentagram som på sidan Lär dig GeoGebra - Konstruktioner.

Om man gör ett upprepat mönster, kommer den slutgiltiga konstruktionen att innehålla väldigt många objekt. För att minimera antalet objekt, kan man göra verktyg som bara skapar de objekt som behövs för att fortsätta mönstret.

Börja med att göra ett verktyg som skapar ett pentagram och alla dess hörnpunkter. I bilden nedan, skall pentagram-polygonen och punkterna C till J skapas. Punkterna A och B är inmatningsobjekt.

image

Använd detta verktyg för att skapa ett pentagram, och ett pentagram inuti detta. Göm det största pentagramet, den behövs inte till nästa verktyg.

image

Gör ett upprepat mönster som i bilden nedan. De enda punkter som behövs för att upprepa detta mönster, är två av de innersta punkterna, exempelvis punkterna N och O. Gör ett nytt verktyg som skapar alla polygoner, utom den som är gömd; och som dessutom skapar de två punkterna N och O.

image

Använd detta verktyg för att göra ett upprepat mönster.

image

Använd en glidare för att zooma

Om man zoomar in mot origo, måste mönstrets centrum vara placerad i origo. Låt den initiala punkten A ha värdet (100cos(pi/10), 100sin(pi/10)), och låt den andra initiala punkten B ha värdet (0,100).

Då man använder ZoomaIn kommandot, kan man antingen ange en skalningsfaktor, eller ange axlarnas minimum respektive maximum:

ZoomaIn[ <Min-x>, <Min-y>, <Max-x>, <Max-y> ]. 

Lägg in en glidare n. Öppna egenskapsfönstret och välj Script-fliken för glidaren n. Skriv in GeoGebra koden:

ZoomIn[-75*0.981^n,-75*0.981^n,75*0.981^n,75*0.981^n]

Denna zoomning använder skalningsfaktorn 0.981 i varje steg. Justera fönstret så att det blir kvadratiskt.

image

mer info:

Pascals träd för barn: http://splashscuola.altervista.org/esercizi/geogebra/5-frattali_casette01.shtml

 

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se