Glidare

tick tack

Om man behöver kunna ändra värdet på en variabel, kan man använda en glidare.

Använd verktyget Glidare icon för att sätta in två glidare a och b. Gör en punkt genom att skriva in A=(a,b)!

Image

Man kan själv ställa in intervallgränserna och intervallsteget. Om man högerklickar på glidaren kan man välja Animering på.

Det förvalda värdet för en glidare Lås objekt (så att man inte oavsiktligt flyttar glidaren då man vill ändra glidarvärdet). Så länge verktyget Glidare är valt, kan man flytta glidaren. Vill flytta en glidare fritt, oavsett vilket verktyg som är valt, måste man högerklicka på glidaren och avmarkera Lås objekt.

Animated gif

Exportera en animerad gif

Man kan använda en glidare till att exportera en animerad gif. Animeringen får bara bero på en glidare, så har man flera måste man skriva om glidarberoendena med hjälp av någon linjär funktion. Om man exempelvis vill använda gif-filen på en webbsida, bör man inte använda sig av alltför många steg. Varje steg ger upphov till en bild som sparas i gif-filen. Den lilla gif-animeringen till höger använder 140 steg och tar 889 KB. Den stora applet-animeringen överst på sidan, använder 43 200 steg och tar 12 KB (den animeringen tar dessutom ca 12 timmar).


Övning 1 - Gör ett biljardbord

Biljardbord

Man kan variera glidarnas hastigheter och stänga av spåret genom att högerklicka.

Övning 2 - Gör en klocka och en animerad gif

Följ instruktionerna för att göra en klocka eller se inspelningen nedan.

Ställ in glidarna

En minut löper över 6 grader på en analog klocka. Då man använder en glidare kan man ställa in den på totalt 360 grader och sedan ställa in AnimeringÖka på 6. Om man också vill använda glidaren till en timvisare behövs det 12 gånger så många steg.

Då man låter en glidare räkna i grader kan man ha maximalt 360°. Det är därför enklare att låta glidaren räkna med vanliga tal och sedan korrigera till grader efteråt.

Image

Klicka sedan på fliken Animation och välj Växande.

Gör de roterande punkterna

Om man använder polära koordinater, kan man skriva in punkter för minuter respektive timmar på följande vis:

	Min=(3;a°) 
	Hour=(2;a°/12)

Genom att lägga till °-symbolen konverterar man talen til grader. Man får fram °-symbolen genom att klicka Ctrl+o.

Punkterna rör sig moturs och startar på x-axeln. Korrigera detta genom att ändra vinklarna till 90°-a° och 90°-a°/12.

Exportera till gif

Lägg till visuella element och göm onödiga objekt. Ställ in ritområdet till den storlek som gif-animeringen skall ha och välj sedan Arkiv->Exportera->Graphics View as Animated GIF.

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se