Kartesiska koordinater

Flytta A! Använd inmatningsraden för att göra punkter B-F som har samma placeringar som de blå punkterna.
Gör vektorer b-f som pekar på de blå punkterna.

Alla objekt som kan läggas in i ett arbetsblad med hjälp av ett verktyg i verktygsraden, kan också läggas in med hjälp av inmatningsraden. Till höger om inmatningsraden finns en meny med alla kommandon. När det gäller punkter behövs inga kommandon. Prova att skriva in följande i inmatningsraden:

B=(2,1) 
MinPunkt=(-1,2)
v=(2,2)

GeoGebra skiljer på stora och små bokstäver. Programmet använder också konventionen att:

Inledande stor bokstav ger en punkt

Inledande liten bokstav ger en vektor

En vektor har en längd och en riktning, däremot ingen position. Lägg märke till att man kan flytta runt en vektor i GeoGebra utan att dess koordinater förändras

I vissa fall vill man kunna använda en punkts x- respektive y-koordinat. Om man har en punkt som heter A, kommer man åt x-koordinaten respective y-koordinaten genom att skriva

x(A) respektive y(A)

Dessa koordinater kan användas för att göra nya punkter. Prova exempelvis att skriva in B=(x(A),y(A)+1) i inmatningsraden.

Det finns flera varianter av kommandona Punkt och Vektor. Dessa kommandon kan användas för att göra konverteringar mellan punkter och vektor.

För mer information om vektorer, se Linjär Algebra - Vektorer.

Istället för att använda kartesiska koordinater, kan man använda polära koordinater. Om detta handlar nästa sida.

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se