Dynamisk text och LaTeX

Statisk och dynamisk text

image

Om man vill visa text, klickar man på Infoga Text verktyget, icon, och klickar sedan i ritområdet. Om man vill visa text som visar värdet av ett objekt, klickar man på menyn Objekt och väljer ett objekt. Detta objekt visas inuti en ruta i redigeringsytan. När värdet på objektet förändras, genom att man drar i punkter, så förändras även det värde som visas i textrutan, den visade texten är dynamisk.

LaTeX i GeoGebra

Det mest välkända sättet att skriva matematik är LaTeX och TeX-syntax för formler. LaTeX används av GeoGebra och man måste inte kunna TeX-syntax för att använda det. Markera LaTeX-rutan och välj den formel du vill visa, byt sedan ut de förvalda bokstäverna mot de bokstäver som önskas.

image

Om man emellertid kan TeX-syntax, kan man skriva in det direkt mellan $-tecknen: $a^2+b^2=c^2$

Vanlig text och LaTeX

image

Då man skriver formler i LaTeX, kursiveras texten och blanktecken ignoreras. Av den anledningen är det inte alltid lämpligt att formatera allt till LaTeX.

image

Om man vill blanda vanlig text och formler, placerar man den text man vill formatera med LaTeX innanför $-tecken.

image

Dynamisk text och LaTeX

För att demonstrera numeriska likheter, måste man ibland skriva dynamisk text som formler. I appleten som demonstrerar Pythagoras sats på föregående sida, är den dynamiska texten skriven som LaTeX-formler. Tack vare Objekt menyn, är det enkelt att skriva dynamisk text som formler .

Använd LaTeX-menyn till att göra formeln,

image

byt sedan ut de förvalda bokstäverna mot objekt genom att använda Objekt menyn.

image

Objekt i uttryck

På föregående sida, lagras summan av kvadraterna på kateterna i en variabel v2. Man måste inte mellanlagra uttryck i variabler, det går bra att skriva in uttrycken direkt i textredigeringsfönstret, skriv in uttrycken inuti en ruta som innehåller objekt, som i bilden nedan.

image

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se