Strandbeest & andra övningar

Theo Jansen är mannen som återuppfann hjulet genom att konstruera strandmonster som kan ses här från TED.

Konstruera ett GeoGebra-strandmonster↓

Dynamisk GeoGebra Strandbeest

... eller hitta punkter i trianglar

Punkter i triangel

Utgå från två trianglar. Använd lämpliga verktyg (vilka?) för att åstadkomma detta ↑

Det är inte samma sorts blå skärningspunkter i de två fallen.

...eller gör följande

Vinklar längs strålar

I arbetsbladet ovan är de blå sträckorna lika långa, dvs OA=AB=BC=CD=DE=EF.

Kalla vinkeln AOB för α. Om α är tillräckligt liten, finns det en vinkel DFE, denna är gul i appleten ovan.

Hitta ett uttryck för DFE uttryckt i α!

Hur stor kan vinkeln α vara utan att vinkeln DFE försvinner? Varför?

 

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se