Tycho Brahe 1546-1601, planetrörelser

Tycho Brahe byggde instrument för att betrakta himlakroppar. Han kunde med sina instrument mäta vinklar med en noggrannhet som tidigare inte varit möjlig. Han byggde kvadranter och sextanter; med dessa instrument och med hjälp av en kompass kunde han bland annat kunde mäta himlakroppars höjd över horisonten. Tycho Brahe skrev ned sina observationer och hans mätdata användes efter hans död av Johannes Kepler som med hjälp av dessa data formulerade Keplers lagar.

En kvadrant

En kvadrant är en fjärdedels cirkel. Med hjälp av en kvadrant kan man mäta en himlakropps höjd över horisonten. Tycho Brahe byggde en murkvadrant placerad vid muren till hans observatorium Uraniborg.

Flytta planet! Ställ in kvadranten!

En sextant

En sextant är en sjättedels cirkel. Gissa vad en oktant är!

Flytta solen!
Ställ in sextanten så att spegelbilden av solen hamnar i mitten av horisontens spegelbild.
Den röda vinkeln anger vinkeln mellan solen och horisonten, denna vinkel är dubbelt så stor som den inställda vinkeln.

Tycho Brahe och geocentrism

Tycho Brahe trodde bara på sådant han kunde observera. Eftersom han inte kunde observera någon stjärnparallax, drog han slutsatsen att jorden inte rörde på sig. En anledning till att han inte kunde se någon stjärnparallax skulle kunna vara att stjärnorna var för långt borta; att den vinkel de gav upphov till var mindre än de vinklar Tycho Brahe kunde mäta. Det skulle dröja ytterligare några hundra år innan en stjärnparallax kunde observeras.

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se