Stjärnparallax

En parallax är det fenomen som uppträder då man betraktar ett objekt från två olika observationspunkter, exempelvis två ögon. Om man håller upp ett finger och betraktar det omväxlande med höger och vänster öga, så ser det ut som fingret rör sig relativt bakgrunden.

Om man vill observera en parallax då man betraktar ett objekt som är långt borta, som en stjärna, måste de två observationspunkterna vara på ett visst avstånd från varandra.

Flytta jorden!

Den första stjärnparallaxen observerades 1838 av Friedrich Bessel. Han fann att stjärnan 61 Cygni hade en parallax på 0.314 bågsekunder, d.v.s. den vinkeln stjärnan har då den betrakas från jordens bana runt solen är 0.314/3600 grader.

Enheten för att mäta avståndet till stärnor är parsek, parallaxen en bågsekund.


Hipparcos-satelliten

Image

bild från: NASA

Hipparcos=trigonometrins fader

HIgh

Precision

PARallax

COllecting

Satellite

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se