Polära koordinater

Change r.
Ändra r.
image

Man kan ange en punkts position i ett koordinatsystem med hjälp av polära koordinater istället för med sedvanliga cartesiska koordinater. Om man använder polära koordinater, anger man punktens avstånd från origo, R, samt den vinkel punkten har med positiva x-axeln i moturs riktning, vinkeln α.

Om man högerklickar på en punkt i algebrafönstret kan man välja att visa de polära koordinaterna istället för de cartesiska. GeoGebra markerar att det är polära koordinater genom att använda semikolon som skiljetecken istället för komma.

Om man vill skriva in en punkt i inmatningsraden genom att ange polära koordinater, skriver man in den med hjälp av semikolon.

A=(2;30°)

Tecknet för grader finns i teckenmenyn bredvid inmatningsraden, det kan också skrivas med Ctrl+o.

Epitrokoider med hjälp av polära koordinater

Som ett exempel på hur polära koordinater kan användas, visas här hur man gör en modell av solen, jorden och månen. Se Lär dig GeoGebra - Epicykler.

Lägg in en glidare R för jordbanans radie runt solen, och en glidare r för månbanans radie runt jorden. Lägg in en glidare α som anger vinkeln och en glidare months som anger antalet månader på ett år. Låt A beteckna jorden och B månen. Punkternas koordinater kan skrivas in i polär form:

	A=(R;α)
	B=A+(r;months*α)

Lägg ett spår på B. Man kan också visa månens bana genom att använda geometrisk ort. Klicka först på verktyget Geometrisk ort, klicka sedan på B och sist på glidaren α.

image

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se