Teckningar

GeoGebrafönstret

Image

I bilden ovan visas algebrafönstret och ritområdet. Dessa två fönster är det översta "perspektivet" i perspektivmenyn. Till att börja med, är dessa två fönster de enda som behövs.

Varje ikon i verktygsfältet visar upp en lista av verktyg om man klickar på den lilla pilen i det nedre högra hörnet av ikonen.

Image

Varje verktyg låter dig göra ett objekt i ritområdet, verktygshjälpen beskriver vad som behövs för att göra objektet. Om verktygshjälpen beskriver att det behövs exempelvis en punkt, kan man antingen välja en redan existerande punkt genom att klicka på den, eller göra en ny punkt genom att klicka i ritområdet. Vissa objekt kräver att det redan finns andra objekt, man kan exempelvis inte göra en parallell linje om det inte redan finns en linje i ritområdet.

Image

Så länge ett verktyg är markerat i verktygsfältet, skapas det nya objekt varje gång man klickar i ritområdet. Välj Flytta-verktyget Icon width=20 height=20> om du vill flytta ett objekt (detta tar tid att vänja sig vid för nybörjare).

Använd Flytta-verktyget för att flytta ett objekt!

Egenskaper

Alla objekt har egenskaper som man kan ändra. De vanligaste egenskaperna kan ändras i stilfältet. Om inget objekt är markerat så visar stilfältet de vanligaste egenskaperna för ritområdet. Man växlar mellan att visa och dölja stilfältet med hjälp av en ikon i det övre vänstra hörnet av ritområdet.

Image

Om man vill ändra koordinatsystemet klickar man på det lilla hjulet i övre högre hörnet och väljer "Ritområde". I fönstret som dyker upp hittar man alla inställningar för ritområdet.

Image

Då ett objekt är markerat, visas alla stilar för just det objektet i stilfältet. Om man exempelvis vill ändra utseende på punkterna som definierar en cirkel, måste man markera punkterna. Notera att för cirklar är "opacity" satt till 0 från början, detta innebär att de är transparenta. Man kan ändra denna inställning i stilfältet.

Image

Om man vill se ett objekts alla egenskaper, markerar man objektet, högerklickar och väljer Egenskaper; då dyker egenskapsfönstret upp.

Namn och etiketter

Varje objekt i GeoGebra får ett namn (man kan själv namnge objekt eller byta namn men inte just nu...). Objektens namn visas i algebrafönstret. Vissa objekt visas med tillhörande etiketter som visar namnen i ritområdet, så visas exempelvis punkter. Man kan dölja/visa ett objekts etikett genom att högerklicka på objektet och avmarkerar/markera Visa etikett. Man kan också använda stilfältet för att dölja eller visa etiketter.

Image

Man kan välja hur etiketter skall visas då nya objekt skapas genom att välja Inställningar->Namn på objekt i menyn.

Image

Markera många objekt

Man kan markera många objekt i ritytan genom att markera Flytta-verktyget och sedan dra med musen. De markerade objekten kan flyttas med piltangenterna.

Image

Man kan markera flera objekt i Algebrafönstret genom att hålla nere shift tangenten. Vill man markera alla punkter, ser man till att menyn för punkter är hopfälld genom att klicka på minus ikonen, sedan klickar man på "Punkt".

Image

Det finns också andra sätt att välja många objekt på och ändra deras egenskaper. Inspelningen nedan visar hur man gör.

Vyer

Då man startar GeoGebra visas två vyer, algebrafönstret och ritområdet. I det övre högra hörnet till en vy finns det ikoner för att visa vyn i ett separat fönster eller för att stänga vyn.

Image

Man hittar alla vyer under menyn Visa.

En av vyerna är ett virtuellt tangentbord. Det virtuella tangentbordet används då man använder en interaktiv skrivtavla. De tangentbord som visas av programvaran till de flesta interaktiva skrivtavlor, är oftast mindre lämpade för matematikapplikationer eftersom de saknar de vanligaste matematiktangenterna.

Image


Övning - Rita en teckning

Rita ett självporträtt!

Image

Prova att Icon ångra i det översta högra hörnet, Ctrl+z eller Cmd+z fungerar också.

Prova att zooma in och ut med mushjul eller trackpad.

Prova att flytta teckningen (hitta rätt verktyg).

När du är klar skall du veta hur man:

  • Sätter in/Tar bort/Flyttar ett objekt.
  • Ändrar utseende på ritområdet.
  • Ändrar färg och storlek på ett objekt.
  • Ändrar utseendet på en polygon och en cirkel.
  • Visar och gömmer etiketter och objekt.
  • Visar och gömmer vyer.
  • Sätter in text inklusive grekiska bokstäver. (Ändra inte språket till grekiska såvida du inte verkligen kan grekiska)
  • Markerar flera objekt.

Image

Om du vill göra ett symmetriskt porträtt; gör halva ansiktet, välj verktyget "Spegla objekt i en linje", markera alla objekt och klicka sedan på y-axeln.

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se