Dragningstest

En rektangel, romb, parallellogram och parallelltrapets.

Det som är utmärkande för dynamisk (eller interaktiv) geometri är att man skall kunna förändra ett geometriskt objekt genom att dra i punkter utan att vissa egenskaper förändras. I appleten ovan, kan man ändra utseende på objekten men de förblir en rektangel, romb, parallellogram och parallelltrapets.

Om man ritar en rektangel på ett papper är detta bara ett exempel på en rektangel. Om man ritar en rektangel i GeoGebra genom att på fri hand placera fyra punkter, så kan man förstöra rektangeln genom att dra i en av punkterna.

Skall man göra en rektangel som en konstruktion, måste man tänka igenom vilka som är de utmärkande egenskaperna för en rektangel. När konstruktionen är klar skall man kunna förändra rektangeln genom att dra i vissa hörn utan att rektangelns egenskaper försvinner; konstruktionen skall klara dragningstestet.

Rektanglar och parallellogram

Verktygen Vinkelrät linje icon respektive Parallell Linje icon kan användas för att konstruera rektanglar, parallelltrapets och parallellogram.


Övning 1 - Parallell och vinkelrät

image
  1. Se till att du vet hur man gör en linje genom en punkt som är parallell med en given linje (en linje som redan finns i konstruktionen).
  2. Se till att du vet hur man gör en linje genom en punkt som är vinkelrät mot en given linje.
  3. Se till du vet hur man gör en linje genom en punkt som är vinkelrät mot en given linje om punkten ligger på linjen, som i bilden till höger.

Övning 2 - Rektangel

Gör en rektangel som en konstruktion. När konstruktionen är klar skall man kunna dra i punkterna för att förflytta rektangeln och ändra dess utseende; hur man än drar i punkterna skall det dock fortfarande vara en rektangel.

Övning 3 - Parallellogram

Gör en parallellogram som en konstruktion. När konstruktionen är klar skall man kunna dra i punkterna för att förflytta och ändra utseendet; hur man än drar i punkterna skall det dock fortfarande vara en parallellogram.

mer info:

mjukvara: List of interactive geometry software

några exempel som inte är gjorda i GeoGebra: http://www.gogeometry.com/geometry/dynamic_geometry.html

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se